Welkom

20230107 Kees statiedag 103

Welkom bij het Sint Ambrosius Gilde uit Haarsteeg

 

Een korte impressie van het gilde St. Ambrosius 

Het St. Ambrosius gilde is een ambachtsgilde van bijenhouders waarschijnlijk opgericht in de 17e of 18e eeuw, in ruste gegaan rond 1900 en heropgericht in 1950 na een verklaring van een oud lid L. Branten van het in ruste gegane gilde. 

Men schoot voor 1900 op de schutsboom ongeveer staande waar nu slagerij van Bokhoven gevestigd is dus aan de Hedikhuizense zijde van Haarsteeg. 

Misschien is het oude zilver van St. Ambrosius daardoor wel in bewaring geweest in het oude stadhuis van Heusden wat in de 2e wereldoorlog vernietigd is. 

Het enige wat voor 1900 bekend is zijn enkele krantenberichten. 

Van 1950 tot 1970 was het ledental steeds 15 personen daarna is het langzaam gegroeid tot het huidige ledenaantal van ongeveer 50.  Voor 1975 had men alleen een vaandel, sjerpen en een trom daarna een geel overhemd met zwarte broek en in 1985 een zwarte jas met hoed en witte veer,  Het geel in de kleur verwijst naar de honing van de bijenhouders en het paars is de bisschopskleur het zwarte pak omdat wij er vanuit gaan dat een gilde zich vroeger niet in zo felle kleuren heeft uitgedost maar dat men alleen een zondags pak aanhad.  Het gilde heeft ook een koningin en naambord met bijenkorf en patroonheilige. 

De vendeliers en tamboers zijn ook van een keurig passend pak voorzien en het vaandel is er vanaf 1955 en daarna nog eenmaal vernieuwd 

Na een proefperiode van minimaal een jaar wordt er op voordracht van het bestuur gestemd of iemand lid kan worden dit moet met algemene stemmen gebeuren. Dames kunnen ook volwaardig lid zijn dus ook koning worden. 

Het gilde beoefent voornamelijk de schietsport met een competitie van 18 wedstrijddagen, het punten koningsschieten en het 2 jaarlijks gildekoning schieten tevens zijn er 5 wedstrijden van de L.S.B. en landelijke wedstrijden. 

Een gedeelte van het gilde beoefend het Jeue de Boulle op de 4 eigen banen en er wordt luchtbuks geschoten in eigen accommodatie wat zeer aantrekkelijk is voor de jongere leden.  De contributie is vrij laag (momenteel 50,00 euro per jaar per lid) en voor jeugdleden onder de 18 jaar de helft. 

Belangstellende kunnen altijd vrijblijvend rondkijken en eventueel onder begeleiding een keer schieten.