Tiny Beekmans erelid


van het gilde st. Ambrosius Haarsteeg.


 2017 statiedag 8951b copy

   Tijdens de jaarlijkse teerdag op 14 januari 2017

   werd oud Hoofdman Tiny Beekmans gehuldigd.

   Tiny ontving voor zijn 50 jarig jubileum de

   zilveren bijenkorf uit handen van de Hoofdman

   Frans Mommersteeg. Tiny is destijds door zijn

   oom in het Gilde St. Ambrosius Haarsteeg gehaald

   en op 4 juni 1966 als aspirant lid aangenomen.

   Vrij snel in 1969 is hem de functie van tweede

   Hoofdman toegeschoven waarna hij in 1971

   Hoofdman van het gilde is geworden.

   De hoofdmansikkel heeft hij in 2001 doorgegeven

   aan zijn zoon, maar is tot 2005 in het bestuur

   gebleven. Sinds dien nam hij de rol van adviseur

   op zich, iedereen die Tiny Beekmans kent weet dat

   hij altijd  (en meestal terecht) wel wat te zeggen heeft.

   Tiny was ook de grote organisator van de kleine

   gildedagen in 1975 en 2000 en van de kring

   gildedagen in 1980, 1996 en 2006. Al die tijd was

hij een zeer actief en gewaardeerd lid die diverse functies en taken heeft verricht bij het gilde.


2017 statiedag 8899b copy