Toon van Falier erelid van het gilde


 

   Tijdens de jaarlijks teerdag op 13 januari 2018

   werd Hoofdtamboer en lid van de schietcommissie

   Toon van Falier Gehuldigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toon ontving voor zijn 50 jarig jubileum

de zilveren bijenkorf uit handen van de

Hoofdman Frans Mommersteeg.

 

 

 

 

  Toon is al meer dan 25 jaar tamboer

   van het gilde, ook zit hij van het

   begin af aan in de schietcommissie

   waar hij het vrije-hand schieten

   voor zijn rekening neemt.