Welkom bij het Sint Ambrosius Gilde Haarsteeg

Weblinks (klik op logo.)

 De KNTS heeft tot doel de belangen van de traditioneel schietende verenigingen en haar schutters te behartigen. Hiermee trachten wij te bereiken dat de aangesloten verenigingen tot in lengte van dagen het traditionele schieten en hun tradities, zoals o.a. het koningsschieten of het vogelschieten, kunnen blijven uitoefenen.

De NBFS is het overkoepeld orgaan van de zes regionale Kringen waarin alle  Noord-Brabantse schuttersgilden zijn verenigd.                                                         Land van Cuijk - Kemperland - Maasland - kwartier van Oirschot - Peelland - Baronie en Markiezaat.  

 Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.