Welkom bij het Sint Ambrosius Gilde Haarsteeg

Een korte impressie van het gilde st. Ambrosius.

Men schoot voor 1900 op de schutsboom ongeveer  staande waar nu slagerij
van Bokhoven is gevestigd is dus aan de Hedikhuizense zijde van Haarsteeg.
Misschien is het oude zilver van St. Ambrosius daardoor wel in bewaring geweest in het oude stadhuis van Heusden wat in de 2e  wereldoorlog vernietigd is. Het enige wat voor 1900 bekend is zijn enkele krantenberichten.
Van 1950 tot 1970 was het ledental steeds 15 personen daarna is het langzaam gegroeid tot het huidige ledenaantal van ongeveer 50 personen in 2015.

Voor 1975 had men alleen een vaandel, sjerpen en een trom.
Daarna een geel overhemd met zwarte broek en in 1985 een zwarte jas met hoed en witte veer. Het geel in de kleur verwijst naar de honing van de bijenhouders, het paars is de bisschopskleur en het zwarte pak omdat wij ervan uitgaan dat een gilde zich vroeger niet in zo felle kleuren heeft uitgedost, maar dat men alleen een zondags pak aanhad.

Het gilde heeft tegenwoordig ook een naambord met bijenkorf en vendels.
Het gilde bestaat uit koning, koningin, hoofdman, vendeliers, tamboers, ereleden,gewone leden en aspirant-leden.

Het lidmaatschap: Wilt u ook deelnemen aan het gildegevoel wordt dan lid van ons gilde. In tegenstelling tot wat veel mensen denken kunnen dames bij ons volwaardig lid worden, dus niet alleen de heren. Zij hebben de zelfde rechten en plichten. Tot 18 jaar is men aspirant-lid, hierna kan met volwaardig lid worden van ons gilde. Na een proefperiode van minimaal een halfjaar wordt er op voordracht van het bestuur gestemd of iemand lid kan worden, dit moet met algehele stemmen gebeuren. De contributie is vrij laag en voor jeugdleden/aspirant-leden onder de 18 jaar de helft.

Het gilde beoefent voornamelijk de schietsport met een onderlinge competitie van 18 wedstrijden, het punten koningsschieten, de 5 (LSB) Langstraatse Schuttersbond  wedstrijden, de landelijke wedstrijden (NK) Nederlands kampioenschap, (NBFS) Noord Brabantse Federatie van Scherpschutters, Drie bonden wedstrijden en het 2-jaarlijks gildekoning schieten.

In de winter maanden wordt er luchtgeweer geschoten op 10mtr binnenbanen waarvan er 4 aanwezig zijn.

Vooral de jeugd heeft hier veel belangstelling voor.

Ook beoefent het gilde het Jeu de Boules op de 4 eigen buiten banen, ook nemen zij deel aan diverse wedstrijden bij andere verenigingen.

Belangstellende kunnen altijd vrijblijvend rondkijken en eventueel onder begeleiding deelnemen aan een activiteit.